Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập

Vở bài tập toán lớp 5 trang 33

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33, 34 Bài 113: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33 Bài 1: a. Viết cách đọc các số đo sau :

208cm3 ; 10,215cm3; 0,505dm3;

208cm3 :…………………………………

10,215cm3 :…………………………………

0,505dm3 :…………………………………

:…………………………………

b. Viết các số đo sau :

Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối : ………

Hai nghìn không trăm mười mét khối : ………

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối : ………

Bảy phần mười đề-xi-mét khối : ………

Lời giải:

a. Viết cách đọc các số đo sau :

208cm3 ; 10,215cm3; 0,505dm3 :

a. 208cm3 đọc là hai trăm linh tám xăng-ti-mét khối.

10,215cm3đọc là mười phẩy hai trăm mười lăm xăng-ti-mét khối.

0,505dm3 đọc là không phẩy năm trăm linh năm đề-xi-mét khối.

: đọc là hai phần ba mét khối.

b. Viết các số đo sau :

Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối : 1980cm3

Hai nghìn không trăm mười mét khối : 2010m3

Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối : 0,959m3

Bảy phần mười đề-xi-mét khối : :

READ  4 dạng Toán trung bình cộng nâng cao - Toán lớp 4 - Download.vn

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 903,436672m3 = ………dm3 = ………cm3

b. 12,287m3 = = ……… dm3

c. 1728279000cm3 = ………dm3

Lời giải:

a. 903,436672m3 = 903436,672dm3

= 903436672cm3

b. 12,287m3 = = 12287 dm3

c. 1728279000cm3 = 1728279dm3

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34 Bài 3: Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 4dm. Người ta xếp các hộp hình lập phương có cạnh 1dm vào trong thùng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp để đầy thùng ?

A. 36 hộp

B. 60 hộp

C. 64 hộp

D. 80 hộp

Lời giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

4 ⨯ 5 ⨯ 3 = 60dm3

Thể tích của 1 hình hộp lập phương là :

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1dm3

Sau khi xếp 4 lớp hình lập phương cạnh 1dm thì vừa đầy hộp.

Mỗi lớp có : 5 ⨯ 3 = 15 (hình lập phương)

Bốn lớp có : 15 ⨯ 4 = 60 (hình lập phương)

Vậy ta khoanh tròn chữ B.

Bài tập Mét khối

 • Giải sgk Toán lớp 5 Luyện tập trang 119
 • Giải sgk Toán lớp 5 Mét khối
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 74: Mét khối
 • Lý thuyết Thể tích của một hình Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, Mét khối

 • Bài tập Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 115: Thể tích hình lập phương
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 116: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 117: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
READ  Chương Trình Toán Lớp 8: Học Kì 1 & Học Kì 2 Chi Tiết - Clevai

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k