Việt Nam có bao nhiêu dân tộc

0
20

2021: Việt Nam có tổng cộng 54 dân tộc.

NGƯỜI BANA NGƯỜI BỐ Y NGƯỜI BRÂU NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU
NGƯỜI CHĂM NGƯỜI CHƠ RO NGƯỜI CHU-RU NGƯỜI CHỨT
NGƯỜI CO NGƯỜI CƠ HO NGƯỜI CỜ LAO NGƯỜI CƠ TU
NGƯỜI CỐNG NGƯỜI DAO NGƯỜI Ê-ĐÊ NGƯỜI GIA RAI
NGƯỜI GIÁY NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG NGƯỜI HÀ NHÌ NGƯỜI HOA
NGƯỜI HRÊ NGƯỜI KHÁNG NGƯỜI KHMER NGƯỜI KHƠ MÚ
NGƯỜI LA CHÍ NGƯỜI LA HA NGƯỜI LA HỦ NGƯỜI LÀO
NGƯỜI LÔ LÔ NGƯỜI LỰ NGƯỜI MẠ NGƯỜI MẢNG
NGƯỜI MNÔNG NGƯỜI MÔNG NGƯỜI MƯỜNG NGƯỜI NGÁI
NGƯỜI NÙNG NGƯỜI Ơ ĐU NGƯỜI PÀ THẺN NGƯỜI PHÙ LÁ
NGƯỜI PU PÉO NGƯỜI RA GLAI NGƯỜI RƠ MĂM NGƯỜI SÁN CHAY
NGƯỜI SÁN DÌU NGƯỜI SI LA NGƯỜI TÀ ÔI NGƯỜI TÀY
NGƯỜI THÁI NGƯỜI THỔ NGƯỜI VIỆT NGƯỜI XINH MUN
NGƯỜI XƠ ĐĂNG NGƯỜI XTIÊNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here