Vi Tính là gì, Máy Tính là gì?

0
33

Máy tính là chỉ từng món sản phẩm, còn vi tính là nói chung tất cả

Từ vi tính được sử dụng chung cho các cửa hàng kinh doanh cái gì liên quan đến máy tính
hay hiểu cách khác vi tính là gom chung tất cả các loại máy vô thành một từ “vi tính”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here