Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax2 hay, chi tiết – Toán lớp 9

Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax2 hay, chi tiết – Toán lớp 9

Vẽ đồ thị hàm số bậc 2 lop 9

Lý thuyết Đồ thị hàm số y = ax2 hay, chi tiết

1. Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O.

+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất cảu đồ thị.

2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

Bước 3: Vẽ đồ thị và kết luận.

* Chú ý: vì đồ thị hàm số y =ax2 (a ≠ 0) luôn đi qua gốc tọa độ O và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên khi vẽ đồ thị của hàm số này , ta chỉ cần tìm một số điểm bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng với chúng qua Oy.

3. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x2.

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

x 0 1 -1 2 -2 y = x2 0 1 1 4 4

READ  Kali hydroxit KOH là gì - Tính chất ứng dụng potassium hydroxide

Trên mặt phẳng tọa độ, lấy các điểm O(0;0): A(1; 1); B (-1; 1); C(2; 4) và D( -2;4) rồi lần lượt nối chúng để được đường cong như hình dưới đây.

Đồ thị của hàm số y = x2:

2 (a ≠ 0) – Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất” />

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số y = -(1/2)x2

Tập xác định: x ∈ R

Bảng giá trị tương ứng của x và y

x 0 1 -1 2 -2 y = -(1/2)x2 0 -1/2 -1/2 -2 -2

Đồ thị

2 (a ≠ 0) – Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất” />

Trên mặt phẳng tọa độ lấy các điểm

Nối các điểm đó ta được đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị hàm số

B. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho hàm số y = ax2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của y khi x đi từ -2017 đến 2018

Câu 2: Cho hàm số . Tìm giá trị nhỏ nhất của y khi đi từ đến 2.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol (P): y = 2×2 . Vẽ đồ thị parabol (P)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

  • Lý thuyết Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình bậc hai một ẩn
  • Lý thuyết Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Lý thuyết Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Công thức nghiệm thu gọn
READ  Công Thức Tính Thể Tích Khối Trụ Tròn Xoay Và Bài Tập - Vuihoc.vn

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

  • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
  • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
  • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án