Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM

Trường đại học giao thông vận tải quận 9

Chuẩn về kiến thức

Khối kiến thức chung

 • Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục
 • Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp bảo vệ tổ quốc
 • Cập nhật được các thành tựu mới của công nghệ thông tin trong nghề nghiệp, sử dụng được các công nghệ và các thiết bị hiện đại trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn
 • Ứng dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản vào ngành kỹ thuật môi trường
 • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình luyện tập, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: sinh thái học, nguyên lý kỹ thuật môi trường, hóa lý, phân tích môi trường, hóa kỹ thuật môi trường, vi sinh kỹ thuật môi trường, cơ kỹ thuật, địa chất công trình, thủy văn công trình các ứng dụng trong thiết kế, thể hiện bản vẽ nhằm trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn học chuyên ngành

READ  Các cách tính tổ hợp xác suất - Chi tiết và Dễ nhớ - Kiến Guru

Sinh viên được trang bị kiến thức tin học để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành.

Khối kiến thức chung của khối ngành

 • Sinh viên được trang bị nền kiến thức rộng trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: quan trắc và xử lý số liệu môi trường, ứng dụng GIS trong quản lý môi trường, quy hoạch và quản lý môi trường, nguyên lý sản xuất sạch hơn, khí hậu và biến đổi khí hậu, nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn, kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Sinh viên được trang bị phương pháp lập và phân tích dự án đầu tư, kinh tế tài nguyên và môi trường.

Khối kiến thức chung của nhóm ngành

Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kiểm soát ô nhiễm nước, kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học như kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp

 • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường giao thông về đánh giá và xử lý tác động môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông, cơ khí giao thông và tổ chức khai thác vận tải. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn. Sử dụng các phần mềm chuyên dung;
 • Kiến thức thực tập kỹ thuật: qua đợt thực tập kỹ thuật, sinh viên được trải qua các công việc trực tiếp hoặc tham quan tìm hiểu trong suốt thời gian thực tập để nắm bắt một công việc cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: công tác phân tích đánh giá và dự báo chất lượng môi trường: đất, nước và không khí; công tác quản lý vận hành công trình kiễm soát môi trường như: xử lý nước thải đô thi ̣ /công nghiêp̣ , kiểm soá t ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và tuần hoàn, tái sử dụng chất thải,…
 • Kiến thức thực tập tốt nghiệp: sau khi hoàn thành đợt thực tập, sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một công việc kỹ thuật cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giao thông và là cơ sở để sinh viên tiếp cận với các kỹ năng làm việc thực tế, viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật giúp định hướng lựa chọn đồ án tốt nghiệp;
 • Kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học để đánh giá và xử lý tác động môi trường đặc biệt trong giao thông vận tải.
READ  Hạt nhân nguyên và số hiệu nguyên tử là gì? Cấu tạo của hạt nhân

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực môi trường như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ của các T ỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện.
 • Có thể làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật môi trường, môi trường và khai thác tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường đặc biệt lĩnh vực giao thông vận tải
 • Có thể làm việc tại các công ty tư vấn đánh giá tác động môi trường, giám sát chất lượng môi trường cho các dự án phát triển đặc biệt là các dự án về giao thông vận tải
 • Có thể giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, hoặc được tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ , tiến sĩ trong và ngoài nước.