Hỏi đáp sưu tầm

Trần Hưng Đạo A – Trần Hưng Đạo B ?

408 lượt xem

Theo tư liệu thì 3/1955 chính quyền Sài gòn đổi tên đường Gallieni ( do pháp đặt ) thành đường Trần Hưng Đạo – đoạn từ cầu calmet đến BV An Bình .
Đoạn từ An Bình đến Học lạc Q5, vẫn tên đường đồng khánh .

13/8/1975 đường đồng khánh và đường Trần Hưng đạo nhập lại thành 1 gọi là trần Hưng Đạo dài khoảng 6 km chạy từ camet quận 1. đến học lac Q5.

Để phân biệt người ta đặt đoan Từ calmet Q1 – An Bình Q5 là Trần Hưng đạo A
và từ An bình Q5 – hoc lạc Q5 là Trần hưng Đạo B.