Toán lớp 5 Luyện tập trang 58 – VnDoc.com

Toán lớp 5 Luyện tập trang 58 - VnDoc.com

Toán lớp 5 Luyện tập trang 58 Có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với với 10, 100, 1000, ..

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 57 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Toán lớp 5 trang 58 Bài 1

a) Tính nhẩm

1,48 × 10

5,12 × 100

2,571 × 1000

15,5 × 10

0,9 × 100

0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 1,48 x 10 = 14,8

5,12 x 100 = 512

2,571 x 1000 = 2571

15,5 x 10 = 155

0,9 x 100 = 90

0,1 x 1000 = 100

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

8,05 x 10 = 80,5;

8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050;

8,05 x 10 000 = 80 500.

Toán lớp 5 trang 58 Bài 2

Đặt tính rồi tính

a) 7,69 × 50

b) 12,6 × 800

c) 12,82 × 40

d) 82,14 × 600

Đáp án và hướng dẫn giải

a) dfrac{begin{align} & ,,,,7,69  & times  & ,,,,,,,,,50  end{align}}{384,50}

b) dfrac{begin{align} & ,,,,12,6  & times  & ,,,,,,,800  end{align}}{10080,0}

c)

d)

Toán lớp 5 trang 58 Bài 3

Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

READ  Khám phá cơ sở vật chất UEH - Cổng tư vấn Nhập học

Tóm tắt

3 giờ đầu: 10,8 km

4 giờ tiếp: 9,52 km

Đi tất cả: ? km

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 32,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Toán lớp 5 trang 58 Bài 4

Tìm số tự nhiên x, biết

2,5 < x < 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5 < 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2 thỏa mãn 2,5 < x < 7

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 5 trang 59, 60 Nhân một số thập phân với một số thập phân

>> Bài liên quan: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 57 Luyện tập Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Lý thuyết Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10

b) 3,175 x 1000

Bài giải

Nhận xét:

  • Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.
  • Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Ví dụ 2: 27,867 x 10 = ?

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.

Ví dụ 3: 53,286 x 100 = ?

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.

READ  Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối C tại Hà Nội

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba.. chữ số.

Ví dụ 4: Nhân nhẩm:

1,8 x 10

8,64 x 10

2, 772 x 100

5,59 x 100

0,456 x 1000

9,1235 x 1000

Phương pháp: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

Cách giải:

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2, 772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9,1235 x 1000 = 9123,5

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số ít hơn số chữ số 0 của các số (10, 100,1000,… thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó rồi nhân như bình thường.

Toán lớp 5 trang 58 Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

READ  Các Dạng Toán Lớp 4 Thường Gặp Theo Chuyên Đề