Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Quy Tắc Đếm

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 1: Quy Tắc Đếm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11
 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Sách giáo khoa hình học 11
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11
 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 11
 • Sách Giáo Viên Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao
 • Sách giáo khoa hình học 11 nâng cao
 • Giải Toán Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11
 • Sách Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 Nâng Cao
READ  Mốc thời gian, đối tượng, phương thức tuyển sinh đại học chính quy

Sách giải toán 11 Bài 1: Quy tắc đếm giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 44: Trong ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng, B là tập hợp các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập A, B.

Lời giải:

Số cách chọn một quả cầu = tổng số các phần tử của hai tập A, B

Lời giải:

Có 3.4 = 12 cách đi từ A đến C, qua B

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 Tra Loi Cau Hoi Toan 11 Dai So Bai 1 Trang 45

Bài 1 (trang 46 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a.Một chữ số

b.Hai chữ số.

c.Hai chữ số kháu nhau?

Lời giải:

a. Gọi số có 1 chữ số là a

+ a có 4 cách chọn.

Vậy có 4 cách chọn số một chữ số.

b. Gọi số có 2 chữ số cần lập là Giải bài 1 trang 46 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 46 Sgk Dai So 11 1

+ Chọn a: có 4 cách chọn

+ Chọn b: có 4 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.4 = 16 (cách lập)

c. Gọi số có 2 chữ số cần lập là Giải bài 1 trang 46 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 1 Trang 46 Sgk Dai So 11 2

+ Chọn x: có 4 cách chọn

+ Chọn y: có 3 cách chọn (y khác x).

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.3 = 12 (cách lập).

READ  Giải Toán lớp 5 VNEN bài 31 Tổng nhiều số thập phân - VnDoc.com

Bài 2 (trang 46 SGK Đại số 11): Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?

Lời giải:

Các số tự nhiên bé hơn 100 cần lập bao gồm các số có 1 chữ số hoặc số có hai chữ số.

+ Số có 1 chữ số: Có 6 cách lập.

+ Số có 2 chữ số:

– Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn

– Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6.6 = 36 cách lập.

⇒ Theo quy tắc cộng: Có 36 + 6 = 42 cách lập số tự nhiên bé hơn 100.

Bài 3 (trang 46 SGK Đại số 11): Dưới thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình dưới:

Hỏi:

a. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

b. Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11 Bai 3 Trang 46 Sgk Dai So 11

a. Việc đi từ A đến D là công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp:

+ Đi từ A đến B: Có 4 con đường.

+ Đi từ B đến C: Có 2 con đường.

+ Đi từ C đến D: Có 3 con đường

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 4.3.2 = 24 con đường đi từ A đến D mà chỉ đi qua B và C 1 lần.

b. Có 24 cách đi từ A đến D thì cũng có 24 cách đi từ D đến A.

Việc đi từ A đến D rồi lại quay lại A là công việc được hoàn thành bởi 2 hành động liên tiếp:

READ  Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2023

+ Đi từ A đến D: Có 24 cách .

+ Đi từ D về A : Có 24 cách

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 24.24 = 576 cách đi.

Bài 4 (trang 46 SGK Đại số 11): Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

Lời giải:

Việc chọn một chiếc đồng hồ cần thực hiện 2 hành động liên tiếp:

+ Chọn mặt đồng hồ: Có 3 cách chọn.

+ Chọn dây đồng hồ: Có 4 cách chọn.

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 3.4 = 12 cách chọn đồng hồ.