Hỏi đáp sưu tầm

Tình hình du lịch Lào có ảnh hưởng Covid không?

334 lượt xem

Năm 2021 là năm không có trong bản đồ du lịch Lào vì ảnh hưởng Covid nặng

Kể từ trước khi Lào bùng nổ dịch Covid tháng 3/2021 cho đến hiện tại, vì các tour đi du lịch Lào huỷ toàn bộ và không có dấu hiệu hoạt động trở lại cho đến khi có thông báo mới.