Theo Đacuyn kết quả của chọn lọc tự nhiên là

Theo Đacuyn kết quả của chọn lọc tự nhiên là

Câu hỏi: Theo Darwin, kết quả của chọn lọc tự nhiên là gì?

A. tạo ra những sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường

B. đào thải tất cả các biến dị không thích nghi.

C. sinh sản ưu thế của các cá thể thích nghi.

D. tạo ra sự đa dạng trong thế giới sinh vật.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. tạo ra những loài có khả năng thích nghi với môi trường

Giải thích:

Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo ra những sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường. (vì các cá thể mang đột biến thích nghi sẽ ngày càng tăng lên)

Kiến thức sâu rộng Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên:

1. Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên là sự bảo tồn các biến dị cá thể và những thay đổi có lợi. Hay việc loại bỏ các biến dị cá thể và các biến đổi có hại được gọi là chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên là tự phát và không có mục đích xác định trước. Nhưng dần dần đi đến kết quả là các loài ngày càng thích nghi với điều kiện sống.

Các sinh vật bị chi phối bởi vô số điều kiện sống phức tạp khác nhau. Vì vậy, chúng phải chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên để chống lại những điều kiện sống không thuận lợi.

READ  Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng 2023?

– Những cá thể mang đột biến có lợi cho bản thân sinh vật thì tồn tại nhiều hơn, phát triển ưu thế, sinh sản nhiều, con cháu ngày càng nhiều. Những cá thể mang đột biến không có lợi hoặc ít có lợi thì khả năng sống sót, khả năng sinh sản kém nên con cháu rất hiếm. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là chỉ những sinh vật thích nghi với điều kiện sống mới tồn tại và phát triển được.

– Darwin nêu một số ví dụ điển hình về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với côn trùng ở quần đảo Mander. Ở đó, gió lớn nên côn trùng không có cánh hoặc giảm cánh, chỉ có thể bò hoặc bay, nhưng trên mặt đất, chúng tồn tại. Kết quả là, trong số 550 loài bọ cánh cứng ở quần đảo Mander, 200 loài không biết bay.

– Tính biến dị và tính di truyền dưới tác động của chọn lọc tự nhiên là nhân tố chủ yếu hình thành nên các đặc điểm thích nghi của sinh vật.

– Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, trên quy mô lớn, có lịch sử lâu đời, quá trình phân li tính trạng đã dẫn đến hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu.

– Bằng thuyết chọn lọc tự nhiên, Đác-uyn đã giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật đồng thời chứng minh toàn bộ thế giới sống ngày nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ nguồn gốc chung. Tuy nhiên, do những hạn chế của khoa học đương đại, Darwin đã không hiểu hết bản chất của nguyên nhân gây ra biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị.

READ  Toán 11 - Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

2. Nguyên nhân của chọn lọc tự nhiên:

– Trong một quần thể sinh vật luôn có nhiều biến dị theo các hướng khác nhau, là nguyên liệu cho chọn lọc.

Các tác nhân của sự chọn lọc là điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, v.v.

3. Nội dung của chọn lọc tự nhiên:

– Tích lũy các đột biến có lợi cho bản thân sinh vật.

– Loại bỏ những đột biến không có lợi, có hại cho cơ thể sinh vật.

4. Vai trò của chọn lọc tự nhiên:

– Là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

5. Kết quả của chọn lọc tự nhiên:

– Sự tồn tại và sinh sản chủ yếu của các dạng thích nghi với môi trường sống

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12