Hỏi đáp sưu tầm

vi tính

Vi Tính là gì, Máy Tính là gì?

 745 lượt xem

Máy tính là chỉ từng món sản phẩm, còn vi tính là nói chung tất cả Từ vi tính được sử dụng chung cho các cửa hàng kinh doanh cái gì liên quan đến…