Hỏi đáp sưu tầm

Quản trị website là gì?

919 lượt xem

Là như một người quản gia trong gia đình, làm hết mọi việc liên quan đến bên trong của website đó

Quản trị website là:

  • Đăng tin tức nội dung lên website đó
  • Tạo tương tác mạng xã hội với website
  • Thiết kế banner cơ bản cho website sinh động
  • Tự làm từ khóa dài liên quan đến sản phẩm của website đó

Để trở thành quản trị website cần chuyên môn gì?

  • Phải sử dụng thành thạo vi tính và kiến thức internet
  • Phải biết sử dụng Photoshop
  • Phải biết viết văn
  • Phải phải biết cách làm từ khóa Google