Quản trị website là gì?

0
27
Quản trị website là gì?

Là như một người quản gia trong gia đình, làm hết mọi việc liên quan đến bên trong của website đó

Quản trị website là:

  • Đăng tin tức nội dung lên website đó
  • Tạo tương tác mạng xã hội với website
  • Thiết kế banner cơ bản cho website sinh động
  • Tự làm từ khóa dài liên quan đến sản phẩm của website đó

Để trở thành quản trị website cần chuyên môn gì?

  • Phải sử dụng thành thạo vi tính và kiến thức internet
  • Phải biết sử dụng Photoshop
  • Phải biết viết văn
  • Phải phải biết cách làm từ khóa Google

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here