Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen Giải … – Download.vn

Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen Giải … – Download.vn

Sinh học 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập phần nội dung bài học và bài tập cuối bài trang 50 được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Sinh 9 bài 16 trang 50 giúp các em hiểu được kiến thức về sự tự nhân đôi ADN, bản chất của gen. Giải Sinh 9 bài 16 ADN và bản chất của gen được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Sinh 9 bài 16: ADN và bản chất của gen, mời các bạn cùng tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết ADN và bản chất của gen

I. Sự tự nhân đôi ADN

– ADN tự nhân đôi (tự sao) tại nhân tế bào, ở kì trung gian trong chu kỳ của tế bào.

– Có sự tham gia của enzim và các yếu tố tháo xoắn, tách mạch mạch ở trạng thái duỗi, liên kết các nuclêôtit với nhau.

1. Diễn biến quá trình nhân đôi

  • ADN tháo xoắn, enzym xúc tác làm 2 mạch đơn tách nhau ra.
  • Các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với các nuclêôtit trên mỗi mạch của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung hình thành mạch polinuclêôtit mới.
  • Kết thúc: 2 phân tử con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ. Chúng đóng xoắn và được phân chia cho 2 tế bào con trong quá trình phân bào.
READ  Bạc ( Ag ) có nguyên tử khối là bao nhiêu? Bạc có mấy đồng vị

2. Nguyên tắc của quá trình nhân đôi ADN

– Quá trình nhân đôi ADN tuân theo 2 nguyên tắc:

  • Nguyên tắc bổ sung (NTBS): Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với nuclêôtit của mạch khuôn theo NSTBS: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.
  • Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nửa): trong mỗi ADN con có 1 mạch cũ của ADN mẹ, mạch còn lại được tổng hợp mới.

3. Ý nghĩa sự nhân đôi ADN

– Nhân đôi ADN làm cho thông tin di truyền của ADN nhân lên tạo cơ sở cho sự nhân đôi của NST.

– Nhân đôi ADN và NST kết hợp với cơ chế phân li của chúng trong nguyên phân giúp tạo ra sự ổn định di truyền qua các thể hệ tế bào.

– Nhân đôi ADN và NST cùng sự phân li của chúng trong giảm phân và tái tổ hợp trong thụ tinh, tạo ra sự ổn định của ADN và nhiễm sắc thể qua các thế hệ của loài.

II. Bản chất của gen

– Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

– Gen cấu trúc thường mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

III. Chức năng của ADN

ADN có các chức năng chủ yếu sau:

  • Mang thông tin di truyền là số lượng, thành phần, trình tự các nuclêôtit trên ADN.
  • Bảo quản thông tin di truyền: mọi sai sót trên phân tử ADN hầu hết đều được các hệ thống enzim sửa sai trong tế bào sửa chữa, các đoạn gen cấu trúc được các cơ chế trong tế bào bảo vệ, giữ được tính ổn định trong đời sống cá thể.
  • Truyền đạt thông tin di truyền (qua nhân đôi ADN) qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
READ  1. Tính chất vật lí là gì? Tính chất hoá học là gì?2. Những ... - Hoc24

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 16

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau :

– Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

– Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Trả lời:

– Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung.

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T ; G liên kết với X và ngược lại.

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

– Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ và một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 16 trang 50

Câu 1

Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.

Gợi ý đáp án

Câu 2

Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

READ  Lý Thuyết Hiện Tượng Quang Phát Quang Và Bài Tập - Vật Lý 12

Gợi ý đáp án

Quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống ADN mẹ vì quá trình nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuân của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

Câu 3

Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

Gợi ý đáp án

– Bản chất hoá học của gen: Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

– Chức năng của gen là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Chủ yếu ở đây đề cập tới gen cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin.

Câu 4

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Viết cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Gợi ý đáp án

Cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.