Hỏi đáp sưu tầm

Người Hoa ở Đông Nam Á

375 lượt xem

Tỉ lệ hiện diện của người Hoa ở Đông Nam Á tỉ lệ thuận với sự giàu có.

SINGAPORE người Hoa chiếm khoảng 80% dân số, 9/10 người giàu nhất là người Hoa ( GDP / NGƯỜI : 58.000 USD)

MALAYSIA người Hoa chiếm khoảng 30% dân số, 9/10 người giàu nhất là gốc Hoa ( GDP / NGƯỜI : 10.000 USD )

THÁI LAN người Hoa chiếm khoảng 14% dân số, 7/10 người giàu nhất gốc Hoa ( GDP/ NGƯỜI: 7.300 USD )

INDONESIA người Hoa chiếm khoảng 2.5% dân số, 4/10 người giàu nhất gốc Hoa, 1 người gốc Ấn Độ ( GDP/ NGƯỜI: 4.000 USD )

PHILIPPINES người Hoa chiếm khoảng 2% dân số, 8/10 người giàu nhất gốc Hoa, 2 người gốc Mỹ và Tây Ban Nha ( GDP/ NGƯỜI: 3.300 USD )

VIỆT NAM người Hoa chiếm khoảng 1% dân số ( GDP / người: 2750 – 3500 ? )