Liên kết cộng hóa trị và những kiến thức cần biết – Giấy Hải Tiến

Liên kết cộng hóa trị và những kiến thức cần biết - Giấy Hải Tiến

Hcl là liên kết gì

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử thông qua một hoặc nhiều cặp electron chung. Liên kết này có thể được tạo từ các nguyên tử giống hoặc khác nhau. Cùng Giấy Hải Tiến ôn tập lại kiến thức về liên kết hóa trị để áp dụng vào làm bài tập được hiệu quả hơn nhé!

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử khác nhau

Liên kết cộng hóa trị được hình thành từ các hợp chất là phân tử hidro clorua HCl và phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2. Cụ thể như sau:

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử khác nhau

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử khác nhau

Sự hình thành liên kết hóa trị của phân tử hidro clorua HCl

Liên kết cộng hóa trị được hình thành từ 1 cặp electron chung của nguyên tử H và Cl. Clo có độ phân điện là 3,16 lớn hơn độ phân điện của H là 2,20 nên cặp electron liên kết sẽ lệch phía nguyên tử Clo. Đây là liên kết cộng hóa trị bị phân cực.

READ  Điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành 2023 chính thức

sự hình thành phân tử HCl

 • Công thức cấu tạo là: H-Cl

 • Công thức electron là: H:Cl

Sự hình thành liên kết trong phân tử Cacbon dioxit – CO2

Nguyên tử của C(Z=6) có cấu hình electron là 1s22s22p2, C có 4 electron ở lớp ngoài cùng. Trong khi đó, nguyên tử của O(Z=8) có cấu hình electron là 1s22s22p4, O có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

Trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp chung hai electron với mỗi nguyên tử O. Mỗi nguyên tử O góp chung hai electron với nguyên tử C để tạo ra 2 liên kết đôi.

Sự hình thành liên kết trong phân tử Cacbon dioxit - CO2

Sự hình thành liên kết trong phân tử Cacbon dioxit – CO2

sự hình thành phân tử CO2

 • Ta có công thức electron của CO2 là: O::C::O.

 • Công thức cấu tạo của phân tử CO2 là: O=C=O.

Như vậy, cả nguyên tử C và O ở lớp ngoài cùng đều có 8 electron, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Oxi có độ âm điện là 3,14 lớn hơn độ âm điện của C là 2,55 nên cặp electron chung sẽ lệch về phía oxi. Đây là liên kết phân cực nhưng phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên 2 liên kết đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau. Như vậy, CO2 là phân tử không bị phân cực.

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử giống nhau

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử giống nhau bao gồm Hidro (H2) và Nito (N2). Cụ thể như sau:

Sự hình thành liên kết của phân tử Hidro (H2)

Hidro (H) có cấu hình electron là 1s1, hai nguyên tử này liên kết bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron để tạo thành cặp electron chung trong phân tử H2. Như vậy, trong phân tử H2, mỗi phân tử có 2 electron đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

 • Công thức electron của H2 là H:H.

 • Công thức cấu tạo của H2 là H-H

READ  Kali hydroxit KOH là gì - Tính chất ứng dụng potassium hydroxide

Liên kết cộng hóa trị hình thành từ các nguyên tử giống nhau

Sự hình thành liên kết phân tử Nitơ (N2)

Nguyên tử của N (Z=7) có cấu hình electron là 1s22s22p3, trong đó có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung 3 electron mới có thể đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne.

 • Công thức electron của N2 là: NN:

 • Công thức cấu tạo của phân tử N2 là: N≡N

Đặc điểm tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị

Các chất có liên kết cộng hóa trị có những tính chất chung dưới đây:

Đặc điểm tính chất chung của các chất có liên kết cộng hóa trị

 • Thứ nhất, các chất mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể làm chất rắn như iot, lưu huỳnh, đường…Các chất lỏng như: ancol, nước…hoặc chất khí khi hidro, clo hay cacbonic…

 • Thứ hai, những chất có cực như đường, ancol etylic…là những chất tan nhiều trong dung môi có cực như nước (H2O).

 • Thứ ba, những chất không có cực như chất hữu cơ, iot không cực sẽ tan trong các dung môi không cực như cacbon tetraclorua, benzen…

 • Thứ tư, các chất chỉ có liên kết hóa trị không cực thì ở mọi trạng thái đều không dẫn điện.

Trên đây là những kiến thức hữu ích về liên kết cộng hóa trị mà các bạn học sinh cần nắm được để áp dụng vào trong quá trình học tập. Giấy Hải Tiến chúc các bạn sẽ tìm được ra cho mình những phương pháp học hiệu quả và phù hợp nhất.

READ  Bài tập toán lớp 6: Số nguyên - Download.vn