5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 | , Phản ứng oxi-hoá khử

5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 | , Phản ứng oxi-hoá khử

H2so4 đặc p

Cách viết phương trình đã cân bằng

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với P (photpho) để tạo ra H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

READ  Phương pháp giải bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng P (photpho) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng P (photpho) xảy ra phản ứng?

cho photpho tác dụng với d axit sunfuric

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng P (photpho) và tạo ra chất H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 là gì ?

Chất rắn màu trắng Photphp (P) tan dần và xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) làm sủi bọt khí.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H3PO4 (axit photphoric)

READ  Tổng hợp 70 câu đố tiếng Anh thú vị nhất có đáp án - Step Up English

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ P (photpho) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ P (photpho) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ P (photpho) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ P (photpho) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ P (photpho) ra H3PO4 (axit photphoric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ P (photpho) ra H3PO4 (axit photphoric)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

READ  Công thức tính thể tích khối lăng trụ đứng, hình lăng trụ

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi