Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng

Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng

Dưới đây là hướng dẫn công thức xác định độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là gì ? của mạch điện xoay chiều mới nhất và cách xác định góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện hãy cùng tham khảo với onthihsg ngay nhé.

Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là gì ?
Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là gì ?

Lý thuyết độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện

Định luật về điện áp tức thời

Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy.

Phương pháp giản đồ Fre-nen

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, ta biểu diễn các đại lượng u, i đối với từng đoạn mạch ở bài trước như bảng sau:

READ  Glucozơ là gì? Tính chất, ứng dụng, địa chị mua Glucozơ uy tín
Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện
độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch

Phép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng tần số) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng.

Các thông tin về tổng đại số phải tính (giá trị hiệu dụng, độ lệch pha) được xác định bằng các tính toán trên giản đồ Fre-nen tương ứng.

Công thức độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện có R, L, C mắc nối tiếp

Định luật Ôm cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:

Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp

Công thức tính góc lệch pha φ giữa điện áp và dòng điện:

Nếu ZL > ZC: Điện áp u sớm pha so với dòng điện i.

Nếu ZL < ZC: Điện áp u trễ pha so với dòng điện i.

Cộng hưởng điện

Nếu ZL = ZC thì tan φ = 0, suy ra φ = 0. Dòng điện cùng pha với điện áp.

Lúc đó Z = R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ có giá trị lớn nhất. Đó là hiện tượng cộng hưởng điện.

Cộng hưởng điện xảy ra khi ZL = ZC hay ω2LC=1

Bài tập độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện

Tải về

Các bạn nên tải tài liệu này vì nó rất hay và nâng cao khả năng của bạn khi làm bài tập cộng thức độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện.

READ  Bài 54. Polime - Củng cố kiến thức

Video độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là gì ?