Giải Bài Tập Toán 10 – SGK Kết nối tri thức – Booktoan.com

Giải Bài Tập Toán 10 – SGK Kết nối tri thức – Booktoan.com

Giải bài tập toán

Giải bài tập Toán lớp 10 – Sách Kết nối tri thức

CÁC PHẦN ĐƯỢC CHIA THEO TỪNG CHƯƠNG

KHI XEM BÀI TRONG CHƯƠNG XUỐNG CUỐI BÀI CÓ CÁC BÀI TRONG CHƯƠNG ĐÓ.

TẬP 1

CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

 • Giải bài tập Bài 1: Mệnh đề (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 1 (Kết nối)

CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • Giải bài tập Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Kết nối)
 • Giải bài tập cuối chương 2 (Kết nối)

CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

 • Giải bài tập Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0˚ đến 180˚ (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 3 (Kết nối)

CHƯƠNG IV: VECTO

 • Giải bài tập Bài 7: Các khái niệm mở đầu (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 9: Tích của một vectơ với một số (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối)
READ  Cách Nấu Chè Bưởi An Giang Chuẩn Vị - Hướng Nghiệp Á Âu

CHƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

 • Giải bài tập Bài 12: Số gần đúng và sai số (Kết nối)
 • Giải bài tập bài 13 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 5 (Kết nối)

TẬP 2

 • Giải bài tập Bài 15: Hàm số (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 16: Hàm số bậc hai (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 6 (Kết nối)

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

 • Giải bài tập Bài 19: Phương trình đường thẳng (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 7 (Toán 10 Kết nối)

CHƯƠNG VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP

 • Giải bài tập Bài 23: Quy tắc đếm (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 25: Nhị thức Newton (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 8 (Toán 10 – Kết nối)
READ  Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm – Cách nhận biết và ý nghĩa

CHƯƠNG IX: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN

 • Giải bài tập Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – Kết nối)
 • Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối