Tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit – VietJack.com

Tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit – VietJack.com

Tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit

Bài giảng: Các bài toán thực tế – Ứng dụng hàm số mũ và logarit – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Bài toán 1: Tập xác định của hàm lũy thừa, hàm vô tỷ

Xét hàm số y = [f(x)]α

• Khi α nguyên dương: hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) xác định.

• Khi α nguyên âm: hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) ≠ 0.

• Khi α không nguyên: hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) > 0.

Bài toán 2: Tập xác định của hàm số logarit

• Hàm số y = logaf(x) xác định

• Hàm số y = logg(x)f(x) xác định

• Hàm số y = (f(x))g(x) xác định ⇔ f(x) > 0

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số

Hướng dẫn:

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số y=(x2-1)-8

Hướng dẫn:

Hàm số xác định khi và chỉ khi x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 3: Tìm tập xác định của hàm số

Hướng dẫn:

Bài 4: Tìm tập xác định D của hàm số y=log(x2-6x+5)

Hướng dẫn:

Bài 5: Tìm tập xác định của hàm số y=(x2-16)-5-ln(24-5x-x2).

Hướng dẫn:

READ  Cách tính Công suất của dòng điện xoay chiều hay, chi tiết

Tập xác định của hàm số y = (x2-16)-5 – ln(24-5x-x2)là:

Vậy tập xác định là : D=(-8;3){-4}.

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 3: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 4: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 7: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Bài 9: Tìm tập xác định của hàm số

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 11: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 12: Tìm tập xác định D của hàm số

Bài 13: Tìm tập xác định của hàm số

Bài 14: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=log2(4x-2x+m) có tập xác định D=R.

Bài 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm sốy=log⁡(x2-2x-m+1) có tập xác định là R.

Bài giảng: Tất tần tật về Lũy thừa – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Lũy thừa: lý thuyết, tính chất, phương pháp giải
 • Trắc nghiệm lũy thừa
 • Dạng 2: Lôgarit: lý thuyết, tính chất, phương pháp giải
 • Trắc nghiệm Lôgarit
 • Trắc nghiệm tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Trắc nghiệm về hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Dạng 5: Giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
 • Trắc nghiệm giới hạn, đạo hàm của hàm số mũ, lũy thừa, lôgarit
READ  Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài tập kèm lời giải - Monkey

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k