Hỏi đáp sưu tầm

Địa chỉ Doanh Nghiệp trên Google maps có phá được không?

670 lượt xem

Câu trả lời là: được, vì tuy Google cần xác minh, nhưng vẫn có cách phá được:

  1. Tạo mới địa chỉ doanh nghiệp đối thủ trên Google Maps… rồi ghi thông tin ảo lên để phá hoặc tranh giành khách hàng.
  2. Địa chỉ doanh nghiệp đã có Google maps, nhưng không có Gmail nào quản lý, và đối thủ can thiệp quyền quản lý địa chỉ đó… sau đó, đưa thông tin ảo lên để phá hoặc tranh giành khách hàng.
  3. Báo cáo spam, lập thêm thông tin trùng lập,… để Google đóng cửa địa chỉ đó trên Google. Trường hợp thứ 3 này hi hữu nhưng cũng có xảy ra.

Địa chỉ doanh nghiệp nằm trên Google cũng ảnh hưởng nhiều đến từ khoá và tương tác khách hàng. Doanh nghiệp cũng cần quan tâm theo dõi thường xuyên hoặc nếu có đơn vị quản trị website thì họ sẽ lo điều đó thay cho bạn.

Zen