Đề thi Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 – Thể thao & Văn hóa

Đề thi Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 – Thể thao & Văn hóa

đề địa thpt quốc gia 2022

Sáng 8/7, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

* Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 các mã đề:

(Nguồn: Tuyensinh247)

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 323:

Tham khảo đề thi minh họa 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo:

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiếm soát.

Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Thi sính thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

READ  Soạn bài tập đọc: Tranh làng Hồ lớp 5 trang 88 | SGK Tiếng Việt 5

Bên cạnh những quy định như khi làm bài thi môn Toán, với đặc thù bài thi tổ hợp, thí sinh cần lưu ý thêm: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

* Một số quy định phải tuân thủ trong phòng thi thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Thí sinh trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin vào đề thi, giấy thi, giấy nháp; kiểm tra kỹ đề thi, nếu phát hiện bất thường cần báo cáo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi.

Thí sinh cũng cần tuyệt đối tuân thủ quy định trong phòng thi đã được thầy cô, cán bộ coi thi quán triệt.

READ  Các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn - Download.vn

Nhóm P.V