Công thức tính từ thông cực đại hay nhất – Vật lí lớp 11 – VietJack.com

Công thức tính từ thông cực đại hay nhất – Vật lí lớp 11 – VietJack.com

Công thức tính từ thông cực đại

Công thức tính từ thông cực đại hay nhất

Với loạt bài Công thức tính từ thông cực đại hay nhất Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 11.

Bài viết Công thức tính từ thông cực đại hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính từ thông cực đại hay nhất Vật Lí 11.

1. Định nghĩa

– Giả sử có một đường cong phẳng kín (C) là chu vi giới hạn một mặt có diện tích S, được đặt trong từ trường đều . Trên mặt S vẽ vectơ có độ dài bằng đơn vị theo một hướng xác định (tùy ý chọn), được gọi là vectơ pháp tuyến dương. Gọi α là góc tạo bởi và , ta định nghĩa từ thông qua mặt S là đại lượng kí hiệu Φ, cho bởi:

Φ = B.S.cosα

Như vậy, từ thông để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó.

– Từ thông là đại lượng đại số. Dấu của từ thông phụ thuộc vào việc chọn chiều của vectơ . Độ lớn của từ thông phụ thuộc vào góc α.

READ  Glucozơ là gì? Tính chất, ứng dụng, địa chị mua Glucozơ uy tín

– Vì -1 ≤ cosα ≤ 1, nên từ thông qua khung dây cực đại khi cos α = 1, tức là α = 00.

2. Công thức – đơn vị đo

Từ thông qua một khung dây kín cực đại khi các đường sức từ xuyên qua vuông góc với khung dây (α = 0), khi đó từ thông: Φmax = B.S

3. Mở rộng

Khi từ thông cực đại, ta có thể suy ra công thức xác định B, S như sau:

+ B = Φmax : S

+ S = Φmax : B

4. Bài tập ví dụ

Bài 1: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Quay khung dây quanh đường trục vuông góc với cảm ứng từ . Hãy tính độ lớn cực đại của từ thông qua khung dây.

Bài giải:

Khi quay khung dây, góc α thay đổi từ 0 đến 1800.

Từ thông qua khung cực đại khi α = 0; ta có

Φ = B.S = 5.10-4.(0,03.0,04) = 6.10-7 (T)

Đáp án: 6.10-7 (T)

Bài 2: Một khung dây hình vuông cạnh a (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 (T). Từ thông qua hình vuông đó có giá trị cực đại bằng 10-6 (Wb). Hãy tính a.

Bài giải:

Từ thông cực đại Φ = B.S => S = Φ : B = 10-6 : 4.10-4 = 0,25.10-2 (m2)

Vì khung hình vuông nên S = a2 => a = = 0,05 (m) = 5 cm

Đáp án: a = 5 cm

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác:

  • Công thức tính suất điện động cảm ứng

  • Công thức tính từ thông riêng

  • Công thức tính độ tự cảm của ống dây

  • Công thức tính suất điện động tự cảm

  • Công thức tính năng lượng từ trường của ống dây

READ  Công thức và cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 202 nhanh nhất

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác