Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết – Vật … – VietJack.com

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết – Vật … – VietJack.com

1. Phương pháp giải

Áp dụng công thức: H = H0.e-λ.t với H0 = λ.N0;H = λ.N

Đơn vị độ phóng xạ là Bq hoặc Ci: 1 Ci = 3,7.1010 Bq.

Do đó phải tính theo đơn vị (j-1); thời gian đơn vị là giây.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%.

B. 75%.

C. 12,5%.

D. 87,5%.

Câu 2: Một lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. 3,40.1011Bq

B. 3,88.1011Bq

C. 3,58.1011Bq

D. 5,03.1011Bq

Câu 3:Đồng vị có chu kì bán rã T = 15h, là chất phóng xạ β- và tạo đồng vị của magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu m0 = 24g. Độ phóng xạ ban đầu của là

A. 3,22.1017 Bq

B. 7,73.1018 Bq

C. 2,78.1022 Bq

D. 1,67. 1024 Bq

Câu 4:Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 Ci. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu ?

READ  Toán lớp 4 phép cộng phân số - Làm quen và hướng dẫn bài tập

A. 6,54 lít

B. 6,25 lít

C. 6,00 lít

D. 5,52 lít

Câu 5:Một lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. 3,40.1011Bq;

B. 3,88.1011Bq;

C. 3,58.1011Bq;

D. 5,03.1011Bq;

Câu 6:Một khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu là H0, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã chúng lần lượt là T1 = 2h và T2 = 3h. Sau 6h độ phóng xạ của khối chật còn lại là

Câu 7:Cm là một nguyên tố phóng xạ với hằng số phóng xạ bằng 1,21.10-9 s-1. Ban đầu một mẫu có độ phóng xạ bằng 104 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 3650 ngày là

A. 0,68 Bq

B. 6,83.103 Bq

C. 6,83.102 Bq

D. 2,21.102 Bq

Câu 8:Chất phóng xạ có chu kì bán rã 5,33 năm, một đồng vị khác không có tính phóng xạ. Một loại cooban tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị và với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 1:49. Độ phóng xạ ban đầu của 15 g hỗn hợp là

A. 97,4 Ci

B. 336 Ci

C. 274 Ci

D. 275 Ci

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

  • Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay
  • 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải
  • Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án
  • Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết
  • Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết
  • Công thức, Cách tính thời gian phóng xạ, tuổi của cổ vật hay, chi tiết
  • Dạng bài tập Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân hay, chi tiết
READ  Canxi ( Ca ) hóa trị mấy? Ca có nguyên tử khối là bao nhiêu?

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

  • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
  • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
  • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k