Bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học những năm qua

Bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học những năm qua

Chuyên đề về peptit và protein luyện thi đại học

Kiến thức & bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học

Để làm tốt bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học. Các em cần nắm chắc kiến thức lý thuyết peptit và protein thuộc chuyên đề này.

Phần 1: Kiến thức lý thuyết về peptit

✔ Peptit là gì?: Peptit là những hợp chất hữu cơ . Hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit.

✔ Liên kết peptit là gì?: Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là nhóm peptit.

✔ Phân loại peptit

Ologopeptit chứa 2 đến 10 gốc α-amino axit.

Polipeptit chứa 11 đến 50 gốc α-amino axit.

✔ Danh pháp peptit

Tên của các peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của α-amino axit bắt đầu từ N, rồi kết thúc bằng tên của amino axit đầu C.

✔ Tính chất hóa học của peptit

Peptit có thể bị thuỷ phân thành các α-amino axit hoặc thành các peptit ngắn hơn nhờ có xúc tác là axit hoặc bazơ.

READ  Suất điện động là gì? Ứng dụng quan trọng của suất điện động

✔ Phản ứng màu biure

Trong môi trường kiềm, peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có phảu ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu tím đặc trưng.

Tuy nhiên các em cần chú ý: Vì Đipeptit chỉ có 1 liên kết peptit nên không có phản ứng màu biure. Đây là phần rất dễ gây nhầm lẫn khi làm bài thi.

Phần 2: Kiến thức lý thuyết về protein

Protein là gì?

Protein là các polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

✔ Phân loại protein

Chúng ta có 2 loại protein:

– Protein đơn giản: Khi thủy phân chỉ cho hỗn hợp các α-amino axit.

– Protein phức tạp: Tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein.

✔ Tính chất vật lí

– Nhiều protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo và bị đông tụ lại khi đun nóng.

– Sự đông tụ và kết tủa protein cũng xảy ra khi cho axit, bazơ hoặc một số muối vào dung dịch protein.

✔ Tính chất hóa học

– Protein có phản ứng thủy phân tương tự peptit.

Ví dụ về phản ứng thủy phân protein trong công nghệ thực phẩm

– Phản ứng màu biure. Đặc biệt Protein có phản ứng màu riêng với dung dịch Cu(OH)2. Nếu trong đề thi kiểm tra lý thuyết peptit và protein, em cần nhớ tính chất đặc biệt này để nhận biết protein.

Xem thêm: Đầy đủ kiến thức chuyên đề về peptit và protein luyện thi Đại học

87 bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học các năm qua

Bài tập chuyên đề về peptit và protein luyện thi Đại học chiếm từ 2-3 câu hỏi trong đề thi các năm vừa qua. Đặc biệt là những câu hỏi vận dụng, vận dụng cao để ghi điểm 9, 10 trong đề thi. Chính vì vậy, CCBook -Chuyên sách luyện thi đã tổng hợp bài tập peptit và protein trong đề thi Đại học. Để giúp các em làm quen với dạng bài này. Các bài tập thuộc chuyên đề về peptit và protein luyện thi Đại học đều có đáp án để em so sánh, đối chiếu.

READ  Hình Lập Phương Là Gì? Khối Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu