Hỏi đáp sưu tầm

Chỉ số HPI là gì?

3371 lượt xem

Đó là tên viết tắt của đơn vị “Happy Planet Index” = HPI, là chỉ số này do một tổ chức (NEF = New Economics Foundation) nghiên cứu kinh tế – xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh công bố.

Kết quả được dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính NEF điều tra. Chỉ số này là:

“Nụ Cười”    X     “Tình yêu và tuổi thọ”       X      “Công bằng”
“Sinh Thái – các hành vi tác động đến môi trường”

Do vậy đây không phải là chỉ số thuần túy đo hạnh phúc của quốc gia, điều này có nghĩa là một nước có chỉ số HPI cao chưa chắc đã là nước hạnh phúc thực sự mà có thể chỉ vì họ không khai thác quá nhiều tài nguyên.

Dấu chân sinh thái (Ecological footprint) là một thuật ngữ mới được sử dụng vào những năm 1990 bởi các nhà khoa học thuộc trường Đại học British Columbia là William E.Rees và Mathis Wackernagel.

Theo đó, dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ cacbon điôxít, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải.

Bút Nô