Hỏi đáp sưu tầm

Chăm sóc website có giống quản trị website không?

333 lượt xem

Chăm sóc web là một nhiệm gần giống như quản trị website

Quản trị website là điều khiển mọi hoạt động website, thì website là một trong những công đoạn đó:

  • Chăm sóc website: là thêm xoá nội dung website, bổ sung hình ảnh video nếu có.
  • Quản trị website: là thêm xoá nội dung website, bổ sung hình ảnh video… nhưng có thêm bảo mật hệ thống và chỉnh sửa source web