1.Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

1.Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Cách tính hợp lực

Tổng hợp và phân tích lực

Lực và cân bằng lực

Lực là gì?

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Hai lực cân bằng khi nào?

Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

Đơn vị của lực

Đơn vị của lực là Niutơn (N).

Tổng hợp lực

Tổng hợp lực là gì?

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

Qui tắc tổng hợp lực

Qui tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.

READ  1000mm bằng bao nhiêu m? Quy đổi đơn vị đo độ dài - IIE

Phân tích lực

Phân tích lực là gì?

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước

Điều kiện cân bằng của chất điểm

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

Dạng bài tổng hợp và phân tích lực

Tổng hợp các lực tác dụng lên vật

Cách giải:

  • Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp: F = F1 + F2 và có chiều cùng chiều với 2 lực.
  • Nếu 2 lực cùng phương, ngược chiều thì lực tổng hợp: F = |F1 – F2| và có chiều cùng chiều với lực có độ lớn lớn hơn.
  • Nếu 2 lực không cùng phương thì lực tổng hợp: F² = F1² + F2² + 2F1.F2.cosα và có chiều theo quy tắc hình bình hành.

Giải bài tổng hợp và phân tích lực

Bài 1: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn O ( coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA nằm ngang hợp với OB góc 45 độ. Tìm lực căng của dây OA và OB.

Hướng dẫn giải:

Vẽ các lực tác dụng lên hình

Góc α là góc giữa OP và OB: α = 45 độ.

  • OI = OK. cosα => OK = OI / cosα => Lực căng OB là: T = P / cosα = 60√2 N
  • Tương tự KI = OK.sinα => Lực căng OA là: T = 60√2 sin45 = 30√2 N

Bài 2: Tổng hợp và phân tích lực – Cho F1 = F2 = 30 N, góc α = 60 độ. Hợp lực của véc tơ F1, F2 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

  • Vẽ hợp lực
  • Áp dụng công thức tính hợp lực: F² = F1² + F2² + 2F1.F2.cosα => F = 30√3 N
READ  Top 20 ngành logistics đại học bách khoa điểm chuẩn hay nhất 2022

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Momen lực – Hợp lực song song

Kiến thức liên quan: Chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng biến đổi đều

Kiến thức liên quan: Vật rơi tự do từ độ cao H

Bài viết liên quan: Định luật bảo toàn khối lượng + năng lượng + cơ năng + động lượng

Bài viết liên quan: Kiến thức tổng hợp về Công và Công suất!

Bài viết liên quan: Định luật Newton

Bài viết liên quan: Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

Bài viết tham khảo: Định luật Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định luật Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter