Cách tính giá điện sinh hoạt 2022

0
28

Tính giá điện bán lẻ dành cho hộ gia đình 2022

  • Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 : 1.678 đ
  • Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 : 1.734 đ
  • Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 : 2.014 đ
  • Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 : 2.536 đ
  • Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 : 2.834 đ
  • Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên : 2.927 đ
  • Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước : 2.461

Dự kiến cuối năm 2022 và đầu 2023 giá điện sẽ thay đổi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here