Các hình thức bán hàng và tiếp cận khách hàng?

0
24
Các hình thức bán hàng và tiếp cận khách hàng?

Sản phẩm – thương hiệu – khách hàng – bán hàng

Cách 1: Rao bán sản phẩm… tiếp cận khách hàng… sau đó thu lợi nhuận. Cty nhỏ lẻ.

Cách 2: Rao bán sản phẩm và xây dựng thương hiệu song song… tiếp cận khách hàng… sau đó thu lợi nhuận (Cách này là phổ biến nhất và nhiều công ty lớn hay làm). Ví dụ: Grab

Cách 3: Xây dựng thương hiệu trước và cũng cố sản phẩm chất lượng, sau đó mới khách hàng tự tìm đến, cách này tốn công sức và tài chính, nhưng về lâu dài ổn định cao. Hay nói dễ hiểu, khi khách hàng vì thương hiệu mà tìm đến bạn, bạn sẽ dễ bán sản phẩm hơn là cầm sản phẩm không có thương hiệu đi chào bán. Ví dụ: Mai Linh…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here