Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3

Các dạng bài tập về phép nhân lớp 2

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

1. Bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5

Câu 1: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 4 x 5 + 6 ……….. 4 x 6

b. 5 x 4 – 6 ……….. 5 x 4

c. 3 x 6 + 3 ……….. 3 x 7

Câu 2: Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau:

a. 3, 6, 9, 12, ……, …….. ,…….

b. 5, 10, 15, 20, ……, …….. ,…….

Câu 3: Tìm hai số có tích bằng 8 và có tổng bằng 6.

Câu 4: Tìm hai số có tích bằng 10 và có hiệu bằng 3.

Câu 5: Tìm hai số có tích bằng 9 và hiệu bằng 0.

Câu 6: An, Bình mỗi bạn viết thu cho 4 bạn. Hồng, Lan, Cúc, Huệ. Hỏi tất có bao nhiêu bức thư.

Câu 7: Có 3 bạn, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Hỏi 3 bạn đã mua bao nhiêu viên bi?

READ  Cách tính diện tích hình bình hành đầy đủ chi tiết nhất - Monkey

Câu 8: Có hai con đường đi từ nhà Lan đến nhà Hồng, có 4 con dường đi từ nhà Hồng đến nhà Mai. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà Lan đến nhà Mai mà phải đi ngang qua nhà Hồng?

Câu 9: Ba bạn An, Bình, Cư trong 1 tổ cùng đi chung đến trường. Trên đường đi mỗi em gặp bôn bạn cùng lớp đi đến trường. Hỏi ba bạn An, Bình, Cư gặp tất cả bao nhiêu bạn?

2. Đáp án Bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5

Câu 1:

a. 4 x 5 + 6 > 4 x 6

b. 5 x 4 – 6 < 5 x 3

c. 3 x 6 + 3 = 3 x 7

Câu 2:

a. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21

b. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

Câu 3:

8=1×8

1+8=9

8=2×4

2+4=6

Vậy hai số Cần tìm là 2 và 4

Câu 4:

10 = 1 x 10

10 – 1 = 9

10 = 2 x 5

5 – 2 = 3

Vậy hai số cần tìm là 2 và 5

Câu 5:

9 = 1 x 9

0 – 1 = 8

9 = 3 x 3

3 – 3 = 0

Vậy hai số cần tìm đều bằng 3.

Câu 6:

Sô bức thư được viết là:

4 x 2 = 8 (bức thư)

Đáp số: 8 bức thư

Câu 7:

Mỗi bạn mua 2 viên bi Số viên bi 3 bạn mua

2 x 3 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

Câu 8:

Số cách đi từ nhà Lan đến nhà Mai:

4 x 2 = 8 (cách đi)

Đáp số: 8 cách đi

Câu 9:

Ba bạn An, Bình, Cư gặp tất cả 4 bạn cùng lớp.

………………………………………………………………..

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Một số bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 – Phần 1

Bài tập nâng cao lớp 2 là tài liệu hữu ích hỗ trợ học tập và giảng dạy môn Toán tiểu học cho các em và thầy cô giáo. Tài liệu này được biên soạn rất khoa học, bám sát vào nội dung chính trong chương trình SGK.

READ  Toán Sinh Anh là khối gì? Xét tuyển được những ngành nào?

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán nâng cao lớp 2.