Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là?

Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là?

Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là gì đây là một vấn đề rất được quan tâm trong bộ môn sinh học nói chung và di truyền học nói riêng. Đây là một phần không hề dễ trong chương trình học và yêu cầu học sinh phải tập trung chăm chỉ thì mới có thể hiểu hết những vấn đề về gen và di truyền học. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giải quyết thắc mắc của các bạn.

bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là
Mã di truyền

Mã di truyền và bộ ba đối mã anticodon

Mã di truyền là gì?

Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là một thuật ngữ khá khó hiểu trong môn sinh học di truyền học. Để hiểu được chúng ta làm theo phương pháp phân tích từng phần để hiểu được nó là gì. Mã di truyền được hiểu là trình tự sắp xếp của các nucleotit trong gen (mạch khuôn), nó quy định sắp xếp các axit amin trong protein. Mã di truyền là mã gồm có 3 nucleotit, tiếng Anh gọi nó là codon (bộ mã) hoặc gọi là triplet (bộ ba). ADN chỉ có 4 loại nu đó là:A, T, G, X nhưng trong protein lại có khoảng 20 loại axit amin và do đó mã di truyền phải là mã bộ ba hay còn gọi là codon.

READ  Viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc chiếu phim)

Phân loại mã di truyền

  • Đầu tiên là mã ở ADN và mã ở ARN đều được gọi là codon hay triplet, tuy nhiên mã ở mạch đơn ADN khuôn để tạo ra ARN là mã đối nghĩa, còn mã ở mạch kia (đây không phải khuôn) là mã có nghĩa. Do đó mã ở mARN là mã trực tiếp như mã có nghĩa.
  • Còn mã ở tARN tương tự như thế nếu có mã nhưng riêng với bộ ba nhận biết A.min thì gọi là anticodon hay còn gọi là bộ ba đối mã. Antincodon có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong chuỗi quá trình tổng hợp protein. Nó có nhiệm vụ là nhận biết codon đặc hiệu trên mARN nhờ liên kết bổ sung trong quá trình tổng hợp Protein.

Đặc điểm của mã di truyền

  • Mã di truyền là mã bộ ba: Một bộ ba là một mã di truyền (1 codon)
  • Mã di truyền có tính đặc hiệu: Một bộ ba chỉ mã hóa một loại axit amin.
  • Mã di truyền có tính thoái hóa: nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin (trừ AUG và UGG)
  • Mã di truyền có tính phổ biến: Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền (trừ một vài ngoại lệ)
  • Mã di truyền có tính liên tục: Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định, theo từng bộ và ba không gối lên nhau.

Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là?

Bộ ba đối mã anticodon

bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là

Như chúng ta đã biết axit amin là thành phần thiết yếu tồn tại phổ biến ở các sinh vật sống và nó có vai trò quan trọng trong cơ thể. Và câu trả lời cho câu hỏi: Bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là 5’XAU3’.

READ  Chia động từ trong ngoặc - Ôn thi vào 10 - VnDoc.com

Lời kết

Trên đây mình đã giúp các bạn trả lời cho vấn đề bộ ba đối mã anticodon của tarn vận chuyển axit amin methionine là gì. Bộ môn sinh học còn nhiều vấn đề cần chúng ta lý giải. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nghiên cứu di truyền học.