Hỏi đáp sưu tầm

Bán hàng cho khách hàng cũ và khách hàng mới như thế nào?

533 lượt xem

Theo khảo sát của nhiều chuyên gia bán hàng thì tạm thống kê sau đây:

1. Chi phí để tìm nguồn khách hàng mới có thể gấp 3 – 10 lần chi phí giữ chân khách hàng cũ.

2. Sự trung thành của khách hàng cũ nếu giảm 5%, thì tỷ suất lợi nhuận của công ty có thể giảm đến 25%.

3. Tỷ lệ bán thành công cho khách hàng mới chỉ là 15%, trong khi tỷ lệ bán thành công cho khách hàng cũ là 50%.

4. Nếu tăng tỷ lệ duy trì khách hàng hằng năm lên 5% thì lợi nhuận sẽ đạt 25 – 85%. Trong đó, có 5,6% khách hàng mới là do được khách hàng cũ giới thiệu hoặc ảnh hưởng. Cho nên có đến 6,2% khách hàng cũ mang lại 80% lợi nhuận.

Bạn đang làm gì đó ???