Bán hàng cho khách hàng cũ và khách hàng mới như thế nào?

0
28

Theo khảo sát của nhiều chuyên gia bán hàng thì tạm thống kê sau đây:

1. Chi phí để tìm nguồn khách hàng mới có thể gấp 3 – 10 lần chi phí giữ chân khách hàng cũ.

2. Sự trung thành của khách hàng cũ nếu giảm 5%, thì tỷ suất lợi nhuận của công ty có thể giảm đến 25%.

3. Tỷ lệ bán thành công cho khách hàng mới chỉ là 15%, trong khi tỷ lệ bán thành công cho khách hàng cũ là 50%.

4. Nếu tăng tỷ lệ duy trì khách hàng hằng năm lên 5% thì lợi nhuận sẽ đạt 25 – 85%. Trong đó, có 5,6% khách hàng mới là do được khách hàng cũ giới thiệu hoặc ảnh hưởng. Cho nên có đến 6,2% khách hàng cũ mang lại 80% lợi nhuận.

Bạn đang làm gì đó ???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here