Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Tuần 10 hay nhất – VietJack.com

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Tuần 10 hay nhất – VietJack.com

Bài tập chính tả lớp 3 tuần 10

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Tuần 10 hay nhất

Với các bài Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Tuần 10 hay nhất, chi tiết, đầy đủ các phần Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các em học sinh lớp 3 làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 3 từ đó học tốt môn Tiếng Việt 3.

 • Chính tả Tuần 10 trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1, Viết vào chỗ trống ….2, Chọn chữ thích hợp ….

  Xem lời giải

 • Luyện từ và câu Tuần 10 trang 49, 50, 51 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1, Đọc đoạn thơ sau ….

  Xem lời giải

 • Chính tả Tuần 10 trang 51, 52 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1, Điền et hoặc oet ….2, Viết lời giải câu đố ….

  Xem lời giải

 • Tập làm văn Tuần 10 trang 52, 53 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1, Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà ….

  Xem lời giải

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 48, 49 Chính tả

1: Viết vào chỗ trống

3 từ chứa tiếng có vần oai 3 từ chứa tiếng có vần oay 1. 1. 2. 2. 3. 3.

READ  Liên Quân không đổi được mảnh trang phục và những gì bạn cần biết

Trả lời:

3 từ chứa tiếng có vần oai 3 từ chứa tiếng có vần oay 1. Ngoái đầu 1. Viết ngoáy 2. Bải hoải 2. Loay hoay 3. Phiền toái 3. Vòng xoay

2: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) (lúc, lại, niên, lên)

……… Thuyền đứng ……… chợt có một thanh ……… bước ……… gần anh.

b) (buồn bã, lẳng lặng, trẻ)

Người ……… tuổi ……… cúi đầu, vẻ mặt ……… xót thương.

Trả lời:

a) (lúc, lại, niên, lên)

Lúc Thuyền đứng lên , chợt có một thanh niên bước lại gần anh.

b, ( buồn bã , lẳng lặng , trẻ )

Người trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu , vẻ mặt buồn bã xót thương.

3: Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Quê hương ruột thịt :

a, Bắt đầu bằng l: ………………

Bắt dầu bằng n : ………………

b, Có thanh hỏi : ………………

thanh ngã : ………………

Trả lời:

a, Bắt đầu bằng l: lại , lúc , làm

Bắt dầu bằng n: này , nơi này

b, Có thanh hỏi: quả , (da ) dẻ , ngủ

thanh ngã: đã , những

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 49, 50, 51 Luyện từ và câu

1: Đọc đoạn thơ sau và viết tiếp câu hỏi ở dưới đây

Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ

Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió

a, Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh của: ……………………..

b, Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong lòng rừng cọ: ……………………..

READ  Tổng hợp các trường đào tạo ngành luật? Nên học ở trường nào?

Trả lời:

a, Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh của: tiếng thác , tiếng gió .

b, Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong lòng rừng cọ: rất lớn , rất mạnh và rất vang động

…………………………

…………………………

…………………………

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc, hay khác:

 • Tuần 11
 • Tuần 12
 • Tuần 13
 • Tuần 14
 • Tuần 15

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều