5 W là gì?

0
28
5 W là gì?

Một tình huống hay 1 kế hoạch diễn ra luôn đưa ra 5 câu hỏi và tự mình trả lời trên 5 chữ đó

hoW – Làm thế nào

Why – Tại sao phải làm?

What – Cái việc đó là gì?

Who – Ai là người làm, thực hiện?

When – Khi nào thực hiện?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here