Tính (x mũ 3 – 2x mũ 2 + x – 1)(3x – 2). Trình bày lời giải theo 2 cách

Tính (x mũ 3 – 2x mũ 2 + x – 1)(3x – 2). Trình bày lời giải theo 2 cách

Với giải Luyện tập 2 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 27: Phép nhân đa thức một biến giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán 7 Luyện tập 2 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2

Luyện tập 2 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Tính (x3 – 2×2 + x – 1)(3x – 2). Trình bày lời giải theo 2 cách.

Phương pháp giải:

Cách 1: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau

Cách 2: Đặt tính nhân:

+ Nhân lần lượt mỗi hạng tử ở dòng dưới với đa thức ở dòng trên và viết kết quả trng một dòng riêng.

+ Viết các dòng sao cho các hạng tử cùng bậc thẳng cột với nhau để thực hiện phép cộng theo cột.

Lời giải:

Cách 1:

(x3 – 2×2 + x – 1) (3x – 2)

= x3 . (3x – 2) + (-2×2) .(3x – 2) + x .(3x – 2) + (-1) . (3x – 2)

= x3 . 3x + x3 . (-2) + (-2×2). 3x + (-2×2) . (-2) + x . 3x + x. (-2) + (-1). 3x + (-1). (-2)

= 3×4 – 2×3 – 6×3 + 4×2 + 3×2 – 2x – 3x + 2

= 3×4 + (-2×3 -6×3) + (4×2 + 3×2 ) + (-2x – 3x) + 2

= 3×4 + (-8×3) + 7×2 + (-5x) + 2

= 3×4 – 8×3 +7×2 – 5x + 2

Cách 2:

(ảnh 1)

Xem thêm các bài giải Toán 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

READ  20 nghìn đồng tiền mới 'cháy' hàng, dân buôn đẩy phí cao ngất

Hoạt động 1 trang 36 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Hãy nhắc lại cách nhân hai đơn thức và tính (12×3).(-5×2)

Hoạt động 2 trang 36 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, hãy tìm tích 2x.(3×2 – 8x + 1) bằng cách nhân 2x với từng hạng tử của đa thức 3×2 – 8x +1 rồi cộng các tích tìm được

Luyện tập 1 trang 36 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Tính: (-2×2) . (3x – 4×3 + 7 – x2)

Vận dụng 1 trang 37 Toán lớp 7 SGK Tập 2: a) Rút gọn biểu thức P(x) = 7×2 . (x2 – 5x + 2 ) – 5x .(x3 – 7×2 + 3x).

Thử thách nhỏ trang 37 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Rút gọn biểu thức x3(x+2) – x(x3 + 23) – 2x(x2 – 22)

Hoạt động 3 trang 37 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Tính (2x – 3) . (x2 – 5x + 1) bằng cách thực hiện các bước sau:

Vận dụng 2 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Rút gọn biểu thức (x – 2) . (2×3 – x2 + 1) + (x – 2) x2(1 – 2x)

Vận dụng 3 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Trở lại bài toán đoán tuổi, để giải thích bí mật trong bài toán đoán tuổi của anh Pi, em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

Bài 7.23 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Thực hiện các phép nhân sau:

Bài 7.24 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 7.25 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Thực hiện phép nhân sau:

READ  Công Thức Hình Học 12 Thể Tích Khối Đa Diện Dễ Nhớ - Kiến Guru

Bài 7.26 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: a) Tính (x2 – 2x + 5) . (x – 2)

Bài 7.27 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Giả sử ba kích thước của một hình hộp chữ nhật là x; x +1; x – 1 ( cm) với x > 1. Tìm đa thức biểu thị thể tích ( đơn vị: cm3) của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7.28 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Thực hiện các phép nhân hai đa thức sau:

Bài 7.29 trang 38 Toán lớp 7 SGK Tập 2: Người ta dùng những chiếc cọc để rào một mảnh vườn hình chữ nhật sao cho mỗi góc vườn đều có một chiếc cọc và hai cọc liên tiếp cắm cách nhau 0,1 m. Biết rằng số cọc dùng để rào hết chiều dài của vườn nhiều hơn số cọc dùng để rào hết chiều rộng là 20 chiếc. Gọi số cọc dùng để rào hết chiều rộng là x . Tìm đa thức biểu thị diện tích của vườn đó.