Hỏi đi chuyên gia trả lời | Đặt câu hỏi

thuedientu.bkav@gmail.com là gì?

598 lượt xem

Dĩ nhiên là lừa đảo rồi còn thêm tội là hăm dọa nữa.

BKAV không bao giờ sử dụng email này, bạn này dùng thủ thuật ảo title là “bkav” rồi gửi đến các đơn vị nhỏ, nhằm để bán được cái token.

Mong bạn Phương Thảo này quay đầu là bờ.

QA

Comments are closed here.