Hỏi đi chuyên gia trả lời | Đặt câu hỏi

Drive Gmail Photo có xài chung dung lượng không?

571 lượt xem

Vào khoảng tháng 5 năm 2018 thì Google One thống nhất 3 ứng dụng Drive Gmail Photo xài chung 1 dung lượng lưu trữ.

3 ứng dụng Drive Gmail Photo xài chung 1 nơi lưu trữ nằm trong 1 tài khoản Google. Dung lượng đó miễn phí 15G.

Tất nhiên khi bạn có nhu cầu cao hơn thì phải mua thêm dung lượng được bán bởi Google

 

Tags


Comments are closed here.